Verkiezingskrant

Door middel van de verkiezingskrant, wil de gemeente haar burgers informeren over de komende gemeenteraadsverkiezingen. Er is aandacht voor verschillende thema’s die speerpunt zijn tijdens de verkiezingen. Elke deelnemende partij zal in de vorm van een interview vertellen waar zij de komende raadsperiode de pijlen op willen richten. Thema’s als Wmo/welzijn, jeugd en jongeren, veiligheid, onderwijs, sport, wonen, cultuur en leefbaarheid komen aan bod. Al met ruim 35 gemeenten heeft ETT Media een Verkiezingskrant gerealiseerd!

Neem contact met ons op

Let's have a chat