“Vlot, prettig en transparant. Dat is hoe ik de samenwerking met ETT Media heb ervaren. Mede door de klantgerichte manier van werken hebben we de verhalen van onze inwoners extra in de spotlight kunnen zetten.”
˜ Frans Hupjé - WIJeindhoven

Sociaal Domein krant

De zorg, hulp voor kind en gezin en de ondersteuning op het gebied van werk en inkomen is in beweging. Iedere gemeente moet vanaf 1 januari 2015 invulling geven aan de veranderingen in de Awbz-Wmo, de Jeugdzorg en de invoering van de Participatiewet. Vanuit de inwoners wordt steeds meer eigen kracht verwacht. Inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeenten moeten op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking om de nieuwe verantwoordelijkheden aan te pakken. Duidelijke communicatie hierover naar uw inwoners, ondernemers en andere betrokkenen is onmisbaar. Veel gemeenten maken daarom gebruik van een Informatiekrant sociaal domein van ETT Media. Heeft u ook interesse in een gemeentelijke huis-aan-huis uitgave? Neem contact met ons op!

→ Bekijk hier onze recente uitgaven
→ Ik wil graag meer informatie