Programmakrant

In een programmakrant komen alle gemeentelijke beleidsthema’s aan bod. Aan de hand van interviews met de burgemeester en wethouders en bijdragen van inwoners, wordt teruggeblikt op de afgelopen 4 jaar en vooruitgekeken naar de toekomst van de stad. Wat kunt u als inwoner verwachten? Thema’s die aan de orde worden gesteld zijn: WMO, Welzijn en Sociaal Domein, Financiën, Economie, Wonen, Duurzaamheid, Mobiliteit etc.

Neem contact met ons op

Let's have a chat