Vacaturekrant

Ben je op zoek naar lokaal personeel, maar heb je de juiste kandidaat nog niet gevonden? De vacaturekrant van jouwwerkdichtbij.nl helpt je om je vacature huis-aan-huis te presenteren aan duizenden lezers. De krant staat vol met redactionele verhalen over carrière switches, arbeidsmarktontwikkelingen, solliciteren, ervaringsverhalen en nog veel meer! De vacaturekrant is daarom een ideaal middel om jouw vacatures bekend te maken.

Sociaal Domein krant

De zorg, hulp voor kind en gezin en de ondersteuning op het gebied van werk en inkomen is in beweging. Iedere gemeente moet vanaf 1 januari 2015 invulling geven aan de veranderingen in de Awbz-Wmo, de Jeugdzorg en de invoering van de Participatiewet. Vanuit de inwoners wordt steeds meer eigen kracht verwacht. Inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeenten moeten op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking om de nieuwe verantwoordelijkheden aan te pakken. Duidelijke communicatie hierover naar uw inwoners, ondernemers en andere betrokkenen is onmisbaar. Veel gemeenten maken daarom gebruik van een Informatiekrant sociaal domein van ETT Media. Heeft u ook interesse in een gemeentelijke huis-aan-huis uitgave? Neem contact met ons op!

Veilig Leven krant

Een Veilig Leven krant ‘’redt levens’’. Klinkt overdreven maar er zit een kern van waarheid in. Van burgernet tot brandpreventie en overlast in de buurt. Voor u als gemeente zijnde biedt dit de kans om in samenwerking met ETT Media uw burgers te voorzien van informatie over de lopende zaken met betrekking tot veiligheid. Soms wordt er door een gemeente ingespeeld op De Week van de Veiligheid, een gezamenlijk initiatief van publieke en private partijen.

Wijkgericht Werken krant

Met deze informatiekrant wilt u uw inwoners informeren over de ontwikkelingen die de wijk reeds heeft doorstaan of die gerealiseerd gaan worden in de toekomst, door middel van een wijkgericht werken krant. Waar kan een inwoner terecht voor informatie, advies en hulp? En wat vinden uw inwoners eigenlijk van hun wijk? Thema’s als evenementen, wegwerkzaamheden, een wijkserviceteam, spreekuren, toekomstplannen etc. worden aan de orde gesteld.

Duurzaamheidskrant

Duurzame energie, bedrijfsvoering, energiebesparing, mobiliteit en het duurzaam bouwen. In een Duurzaamheidskrant van ETT Media staat beschreven hoe gemeenten omgaan met duurzaamheid in de dagelijkse werkzaamheden maar ook in het grotere geheel. Actuele ontwikkelingen worden aan de orde gesteld door middel van redactionele bijdragen. Adverteerders geven een duidelijk beeld weer voor welke zaken u waar terecht kan.

Programmakrant

In een programmakrant komen alle gemeentelijke beleidsthema’s aan bod. Aan de hand van interviews met de burgemeester en wethouders en bijdragen van inwoners, wordt teruggeblikt op de afgelopen 4 jaar en vooruitgekeken naar de toekomst van de stad. Wat kunt u als inwoner verwachten? Thema’s die aan de orde worden gesteld zijn: WMO, Welzijn en Sociaal Domein, Financiën, Economie, Wonen, Duurzaamheid, Mobiliteit etc.

Wonen en Leven krant

Met deze informatiekrant informeert u uw inwoners over ontwikkelingen op het gebied van wonen en leven door middel van een Wonen en Leven krant. U krijgt antwoord op vragen met betrekking tot de woningmarkt, financiën, besparing, leefomgeving, ontspanning etc. Is het bijvoorbeeld realistisch om als nieuwkomer op de woningmarkt een huis te betreden dat op het eerste gezicht onbetaalbaar lijkt? En op welke manier kunt u besparen door middel van duurzaamheid? Wat hoog op het wensenlijstje staat van elke inwoner is de zoektocht naar hun droomhuis, maar wél een die in het financiële plaatje past.. wat is haalbaar? Deze uitgave is een unieke kans om uw inwoners te informeren over alledaagse zaken waar talloze vragen over ontstaan. Geeft u uw inwoners het antwoord?

Verkiezingskrant

Door middel van de verkiezingskrant, wil de gemeente haar burgers informeren over de komende gemeenteraadsverkiezingen. Er is aandacht voor verschillende thema’s die speerpunt zijn tijdens de verkiezingen. Elke deelnemende partij zal in de vorm van een interview vertellen waar zij de komende raadsperiode de pijlen op willen richten. Thema’s als Wmo/welzijn, jeugd en jongeren, veiligheid, onderwijs, sport, wonen, cultuur en leefbaarheid komen aan bod. Al met ruim 35 gemeenten heeft ETT Media een Verkiezingskrant gerealiseerd!

Begrotingskrant

Wat kan uw inwoner het komende jaar van u als gemeente zijnde verwachten en waar gaat aan gewerkt worden? De begrotingskrant heeft als doel de inwoners van de gemeente te informeren over de programmabegroting voor het komende jaar. Waar moet in geïnvesteerd of juist op bezuinigd worden en hoe wordt dit gerealiseerd?

Sportkrant

Meer aandacht voor een gezonde leefstijl voor jong en oud, het is een onderwerp dat dagelijks aan de orde wordt gesteld. Veel scholen bieden het al aan, meer sporten en gezondere voeding, maar is dit genoeg? Ook voor ouderen is de drempel nog vaak té hoog om actie te ondernemen. Via social media wordt er veel over gesproken maar hoe leuk zou het zijn om uw inwoners ook daadwerkelijk te kunnen stimuleren en te activeren om samen te sporten op een laagdrempelige en speelse wijze? De sportkrant werkt het allemaal voor u uit!