Aanleverspecificaties interactieve online pagina

Vanaf 1/2e pagina advertentieruimte in de fysieke krant is het mogelijk ook een bijdrage te leveren aan de online krant. Naast dat een online pagina interactief wordt, zijn er voor het web nog meer mogelijkheden.

U kunt:
1. de advertentie die u aanlevert voor de fysieke krant doorplaatsen maar online uitbreiden. Bijvoorbeeld met een leuke video, een vacatureplaatsing, informatie over een open dag of met extra tekst- en/of beeldmateriaal.

2. compleet nieuwe content aanleveren, bijvoorbeeld in de vorm van een redactionele bijdrage.

3. de advertentie die u aanlevert voor de fysieke krant, online doorplaatsen.

Responsive

De online krant is responsive. Dit betekent dat de pagina’s mee schuiven met elk beeldformaat (ipad/tablet/mobiel). Om dit te realiseren is een compleet ‘nieuwe’ opmaak van de pagina noodzakelijk en kan het soms zijn dat we de huisstijl iets moeten aanpassen.

De aanlevering

Een Indesign-package heeft onze voorkeur. Deze bevat alle elementen waarover de advertentie beschikt, zo ook de kleurcodes van de huisstijl. Indien dit niet mogelijk is, volstaat het toezenden van losse elementen ook.

De specificaties 

  • Video’s worden als voorbeeldweergave op de pagina geplaatst om zo direct af te kunnen spelen. Het is voldoende hiervoor een YouTube-URL bij ons aan te leveren;
  • Logo’s graag als EPS-bestand of JPEG-afbeelding van 500 KB;
  • Foto’s graag als JPEG-afbeelding van 1 MB;
  • Optioneel: kleurcodes van de huisstijl.
Let op! In verband met rechten mogen wij uitsluitend de door Google ter beschikking gestelde fonts gebruiken voor het web. Neem contact met ons op voor meer informatie. Het materiaal ontvangen wij graag via advertenties@ettgroep.nl onder vermelding van de per mail aangegeven projectcode.

Alleen samen kunnen wij het bereik vergroten…

Wij dragen zorg voor de promotie van de krant via onze socials op LinkedIn en Facebook.


Daarom ontvangt u een bericht van ons zodra de krant is toegevoegd aan ons platform Themanieuws met daarbij een banner van de voorpagina. Het delen van deze banner ter aankondiging van de krant via eigen kanalen, moedigen wij van harte aan.

Neem contact met ons op

Let's have a chat