Voorlichtingsfilmpjes gemeenteraadsverkiezingen 2022

Vanuit verschillende relaties begrepen wij dat er, naast een fysieke en online verkiezingskrant, behoefte is aan voorlichtingsfilmpjes die gemeenten kunnen inzetten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners worden zo op een laagdrempelige wijze geïnformeerd over veel voorkomende vraagstukken tijdens de stemperiode. Een mooie opdracht voor ETT Media.

Het is voor (bijna) elke gemeente een bekende uitdaging om iedereen van 18 jaar en ouder naar de stembus te krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onze voorlichtingsfilmpjes hebben dan ook mede als doel het wegnemen van onduidelijkheid wat eraan kan bijdragen dat inwoners de keuze maken niet te gaan stemmen. Inmiddels kunnen wij 3 voorlichtingsfilmpjes ter beschikking stellen. Een animatievideo waarin kort en bondig wordt uitgelegd wat de gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk zijn, een korte video met informatieve toelichting over wat inwoners kunnen doen bij het kwijtraken van hun stempas en een waarin jongeren beargumenteren welke beweegredenen zij hebben om in maart naar de stembus te gaan. Maar vooral waarin wordt benadrukt waaróm het zo belangrijk is om te stemmen, voor nu en in de toekomst.

Heeft u interesse om deze voorlichtingsfilmpjes in te zetten voor uw gemeente? Laat het ons weten. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.