LET OP: Oplichters actief

Let op! Momenteel worden adverteerders van ons benaderd door andere bedrijven om te adverteren op bedrijfsspeurders.nl. Ook zijn adverteerders van ons benaderd met de vraag een factuur te voldoen. Ze doen zich voor als de ETT Media, maar let op! Wij hebben hier niks mee te maken. Ga NIET met ze in zee! Vertrouwt u het niet? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat is de werkwijze?

Advertentiefraude
De oplichters bellen en geven aan dat u als klant recht hebt op een gratis herplaatsing. Vervolgens wordt er een gekopieerde advertentie of redactionele tekst uit een eerdere verschenen informatiekrant van ETT Media gestuurd en wordt akkoord gevraagd voor plaatsing. LET OP! U geeft hiermee niet alleen akkoord op een herplaatsing, maar u zit ook meteen vast aan een prijzig contract. Wij bellen niet op deze wijze voor doorplaatsingen. Komt het niet vanuit ETT Media? Dan is het malafide. Trap dus niet in deze oplichting en voorkom fikse spookfacturen!

Factuurfraude
Oplichters bellen met betrekking tot een opstaand factuur en de vraag deze z.s.m. te voldoen.
Let op! Wij bellen momenteel niet met dit verzoek! Voldoe deze spookfactuur dan ook niet!

ETT Media
Mandy Meertens, Directeur
050 – 313 76 00

Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:00 uur