Communicatie over het sociaal domein, wie is hier verantwoordelijk voor?

In 2015 heeft zich een belangrijke gebeurtenis voorgedaan op het gebied van het Sociaal Domein: de drie decentralisaties. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten via de Wmo verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van hun inwoners. Het takenpakket heeft zich flink uitgebreid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulpverlening en participatie. Duidelijke communicatie hierover naar uw inwoners, ondernemers en andere betrokkenen is onmisbaar.

Veel gemeenten maken daarom gebruik van een Informatiekrant van ETT Media over het sociaal domein.
Heeft u ook interesse in een gemeentelijke huis-aan-huis uitgave? Neem dan snel contact met ons op!